Maatschappelijke waarde
€ 100,00
1

Aanbod: Flip-over

Aanbod voor de Spullenbank, via de Raalter Uitdaging -Status: Open

Door de Rabobank Salland is een flip-over beschikbaar gesteld. Deze is niet nieuw meer, maar kan nog heel goed een tweede en derde leven aan. Heb jij als vereniging/stichting belangstelling. Laat het dan z.s.m. weten.


 


Tegenprestatie:
Een nieuwe plek waar de flip-over weer wordt gebruikt is hetgeen we wensen...
Aanbod
aangemeld door:
Rabobank Salland

Aangemeld op: 04-01-2024
Status: Open